Labels

Friday, January 27, 2017

BEN NGOMBO CLASH ZAKARIE BABABASWE, AFINGI PAPA GRIF NA BA LEOPARDS DE LA SAPE ALAKISI PLACE BA SAPEURS YA POTO BASOMBAKA NA CHINE ATANGI KOMBO YA BA MUSICIEN OYO ALATISAKA BILAMBA YA NGWASU... EYINDI MAKASI TOLANDA...

Views

Blog Archive