Labels

Friday, September 9, 2016

URGENT: KEN MPIANA ASABOLI CARINE MOKONZI...AZA ELOKO YA SALITE MOKO IMPOSSIBLE BABENGANAKIYE NA AVION PO SOLO ELEKI, BLANCHARD MOSAKA 6O ANS TJRS CHEZ LES PARENTS AZA NA LIBABE YA FILLE, DEPUIS AFRIQUE DU SUD EYINDI MAKASI TOLANDA...Views

Blog Archive