Labels

Thursday, August 25, 2016

FABREGAS: JINA PMF CLASH COMME JAMAIS...TOBENGANI GANI CARINE MOKONZI PO AZA SOLO, EPUIS KOSALEKA STADE MARTHYRS EMELAKIYE MINGAYI BOTALA NDENGE ASUKI, NAZA MUASI SOKI MOBALI AZOLUKA MUASI YAKOBALA ABANGA TE AYA NAYE KOBALA NGA NAZA VRAIE CHÉRIE, Eyindi LISUSSU MABE TOLANDA...
Views

Blog Archive